Wprowadzenie

Aplikacja Infopiek Mobile udostępnia użytkownikom następujące funkcjonalności:

- możliwość składania i korygowania zamówień – w oparciu o wzorce ustawiane w Infopieku
- podgląd płatności klientów
- podgląd zwrotów klienta na poszczególnym asortymencie za dowolny okres
- możliwość dodawania zwrotów
- wysyłanie z Infopieka komunikatów (dla trasy lub klienta)


Menu aplikacji uruchamiamy poprzez kliknięcie 3 białych poziomych kresek w lewym górnym rogu okna programu. Menu udostępnia następujące pozycje:

  1. Pobierz dane – umożliwia pobranie wszystkich danych umożliwiających pracę aplikacji bez konieczności posiadania połączenia z Internetem.
  2. Złóż zamówienie – ekran umożliwiający złożenie zamówienia dla kontrahenta oraz podgląd procentu zwrotów produktów.
  3. Płatności – podgląd płatności wybranego użytkownika
  4. Aktualizacja – aktualizacja oprogramowania
  5. Administracja – ustawienia administracyjne
  6. Koniec – zamknięcie aplikacji