Dodawanie Kontrahenta

 1. Kartoteki>Odbiorcy>Zbiorczy (z dowodami dostaw i zwrotów) lub Bezpośredni (bez  dowodów dostaw i zwrotów).
 2. [Ins]-Dodaj - dodajemy nowego odbiorcę, [Ent]-Wybierz edytujemy odbiorcę już wprowadzonego.
 3. Wprowadzamy dane odbiorcy w zakładce FIRMA:

 • Nazwa skrócona - pole widoczne w cały programie nie drukuje się na dokumentach
 • Nazwa pełna 1,2,3, adres(ulica), kod miasto, NIP - drukuj się na dokumentach.
 • Telefon  - numer kontaktowy z odbiorcą

Miejsce dostawy:

 • Nazwa - wpisiujemy miejsce do którego dostarczamy
 • Adres - ulica miejsca dostawy
 • Kod Miasto - miejsca dostawy

Grupa - możliwość wybranie grupy odbiorców (np. Sklepy własne).

Sklep własny - zaznaczamy jeśli odbiorca jest naszym sklepem własnym.

Odbiorca z Unii Europejskiej - zaznaczamy gdy odbiorca jest z Unii Europejskiej

Wydruk faktur w Euro - zaznaczamy gdy odbiorca z Uni Europejskiej ma mieć drukowane faktury w EURO.

 1. CENNIKI I RABATY:

 • Wybierz Cennik z listy - przypisujemy odbiorcy odpowiedni cennik,
 • Forma Rabatu - możliwość przypisania rabatu stałego lub z tablicy rabatowej,
 • Blokada sprzedaży - TAK blokuje możliwość wystawiania dokumentów gdy mamy przeterminowene płatności, trzy opcje do wyboru (limit zł, limito ilości dok przeterminowanych, lub limit dni po terminie płatności),
 • Forma płatności - wybieramy formę płatności dla odbiorcy(np gotówka, przelew), 
 • Termin zapłaty ilość dni - ustawiamy ile dni odbiorca na zapłacenie faktury,
 • Konto bankowe Nasze - ustawiamy konto do wpłat dla odbiorcy, jeśli jest kilka kont bankowych,
 1. DOKUMENTY SPRZEDAŻY:

 • Typ dokumentu - domyślnie faktura VAT, możliwość wyboru faktura wewnętrzna lub dowód przesunięcia.
 • Okres rozliczeń dla dokumentów zbiorczych - wybieramy do jakiego dnia mają być zbierane dowody dostaw i dowody zwrotów.
 • Wpis dokumentów do rejestru sprzedaż - TAK wpisuje do rejestru VAT, NIE wpisuje do rejestru VAT.
 • DZ wlicz do zbiorówki  - TAK wystawia fakturę zbiorczą z dokumentów dostawy pomniejszoną o dokumenty zwrotu (jeśli wystąpią ujemne ilości wystawiany jest auto DZ), jeśli mamy zaznaczony Z ujemnych ilości utwórz FK utworzy fakturę korygującą (bark auto DZ). NIE tworzy fakturę tylko z dowodów dostaw, jeśli mamy zaznaczone Utwórz faktury korygujące z DZ tworzy nam automatycznie korektę z dowodów zwrotu.