Nowy Wyrób

 1. Kartoteki >Wyroby>Kartoteka wyrobów.
 2. Przycisk [Ins] Dodaj.
 3. Uzupełniamy: 
 • Nazwa wyrobu (drukuje się na dokumentach)
 • Skrót (ograniczona liczba znaków 15)
 • J/M (jednostka szprzedaży)
 • Vat
 • Waga Netto (wyrób na sztuki wporowadzamy wagę gotowego wyrobu, jeśli na KG wprowadzamy wagę 1)
 • PKWiU 2008 (pole nieobowiązkowe)
 • EAN (kod kreskowy wyrobu)
 • Grupa (możliwość wybrania grupy towarowej)
 • Wyr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (można używać dodatkowego grupowania wyrobów według potrzeb)
 1. ​[F12] Zapisz.