Kopie paragonów, raportów dobowych, faktur.

Instrukcja wydruku kopi dokumentu z drukarki fiskalnej

 

Aby powtórnie wydrukować kopie dokumentu z drukarki fiskalnej musimy obrócić ekran drukarki w swoją stronę a następnie na klawiaturze drukarki nacisnąć przycisk „OK” .

  • Pokazuję się nam menu drukarki.

  • Żeby poruszać się po menu używamy strzałek na klawiaturze do potwierdzanie operacji naciskamy przycisk „OK” a do powrotu przycisk „C”. Wybieramy teraz „Kopia elektroniczna”. Po wybraniu tej opcji przechodzimy do kolejnego okna.

  • W tym oknie musimy wybrać „Zawartość IND”. Po wybraniu tej opcji pojawi nam się kolejne okno z komunikatem.

  • Aby potwierdzić operację naciskamy przycisk „OK” na klawiaturze drukarki. Pojawia się kolejne okno.

  • Tutaj wybieramy opcję „Kopie wydruków” następnie przechodzimy do kolejnego okna.

  • Pokazuję nam się okno z „Datą początkową” wybieramy tutaj datę taką jaka nas interesuję czyli ten dzień z którego potrzebujemy wydrukować dany dokument. Przechodzimy do kolejnego okna.

  • Pokazuję się okno „Data końcowa” tutaj wybieramy datę końcowa czyli taka z ilu dni chcemy wydrukować dokumenty. Przechodzimy do kolejnego okna.

  • W tym oknie wybieramy rodzaj dokumentu jaki nas interesuję do powtórnego wydrukowania mamy do wyboru: paragon, fakturę, wydruki niefiskalne, raport dobowy, paragony anulowane, wszystkie. Po wybraniu odpowiedniego dokumentu jaki nas interesuję przechodzimy do kolejnego okna.

  • Wybieramy teraz numer początkowy może być numer 1. Następnie pojawi się kolejne okno.

  • Wybieram numer końcowy może być taki jak na rysunku. Naciskamy przycisk „OK” i potwierdzamy po tym powinny się wydrukować takie dokumenty jakie wybraliśmy we wcześniejszej opcji rodzaju dokumentu.