Dodawanie nowej trasy

  1. Kartoteki>Transport>Lista Tras.

  1. [Ins]-Dodaj. 
  2. Wpisujemy Nazwę trasy.

  1. [F-12]-Zapisz.