Przypisanie kierowcy do trasy

  1. Kartoteki>Kierowcy>Kierowcy do tras.

  1. Ustawiamy sie kursorem na odpowiedniej trasie, klikamy przycisk [Ent]-Wybierz.
  2. Wybieramy kierowcę z listy.

  1. [F12]-Zapisz.