Przydzielanie tras dla odbiorców

  1. Kartoteki>Transport>Trasy dla odbiorców.
  2. Wybieramy na jaki dzień tygodnia przypisujemy trasę do odbircy.

  1. Zaznaczamy odbircę, ustawiamy sie na polu z dostawą (Dostawa 1, Dostawa 2, itd.).
  2. [Ent]-Wybierz, przypisujemy do odbiorcy trasę na wskazaną dostawę.

  1. [F12]-Zapisz. 

 

Jest również możliwość skopiowania dnia tygodnia na inny dzień przycisk na dole ekranu Kopiuj dzień. 

  • Zmieniamy na górze ekranu na dowolny dzień tygodnia.
  • Klikamy na przycisk Kopiuj dzień 

  • [F12]-Zapisz