Dodawanie kierowcy

  1. Kartoteki>Kierowcy>Lista kierowców.

  1. [Ins]-Dodaj. Wpisujemy dane kierowcy (Nazwa skrócona, Imię i Nazwisko).

  1. [F12]-Zapisz.