Cenny indywidualne dla kontrahenta

  1. Kartoteki>Odbiorcy>Zbiorczy lub Bezpośredni.
  2. Wybieramy odbiorcę z listy [Ent]-Wybierz, ostatnia zakładka  Dane wg. Odbiorcy.
  3. Przycisk  .
  4. Wyszukujemy wyrób, ustwiamy się w odpowiednim polu C.Brutto lub C.Netto, wpisujemy cenę.

  1. [Esc]-Wyjście.
  2. [F12]-Zapisz.