Dodawnie zestawu

  1. Kartoteki >Wyroby>Kartoteka wyrobów.
  2. Dodajemy wyrób lub modyfikujemy już istniejący (Ins-Dodaj, Ent-Wybierz).
  3. Zaznaczamy przycisk Zestaw, program zapyta się "Proszę potwierdzić, że ma być ZESTAW" potwierdzamy OK.

  1. Klikamy przycisk Definicja zestawu.
  2. Definiujemy z jakich wyrobów będzie zestaw. [Ins]-Dodaj dodajemy wyroby.

  1. Ustawiamy ilości wyrobów schodzące ze stanu magazynowego [F2]-Wpisz ilość podczas sprzedaży wyrobu. Ustawiamy przelicznik zestawu (domyślnie jest 1).
  2. [Esc]-Wyjście
  3. [F12]-Zapisz