Zamówienie do Faktury Bezpośredniej

  1. Zamówienia>Zamówienia Do faktur
  2. Wybieramy na jaki dzień   strzałka w lewo lub w prawo zmienia datę, przycisk po środku pomiędzy strzałkami pokazuje kalendarz.

  1. [Ins] - Dodaj z listy wyszukujemy kontrahenta, zaznaczamy [Ent]-Wybierz lub dwukrotnym kliknięciem myszy przechodzimy do wypisywania dokumentu.

  1. Wpisywanie ilości odbywa się po zaznaczeniu kursorem wyrobu. Wyroby można wyszukiwać kontekstowo (wyszukuje po dowolnym słowie z nazwy wyrobu).

  1. Zapisujemy przyciskiem [ESC]-Wyjście (lub ESC z klawiatury).
  2. Potwierdzamy czy chcemy zapisać dokument.

Tworzenie  faktury z zamówienia

  1. Faktury bezpośrednie>Faktury z zamówień.
  2. Ustawiamy sie na dniu na który, wysttawiliśmy zamówienie zaznaczamy + wszystkie zamówienia (spacja zaznacza pojedyńcze dokumenty).

  1. [F12]-Zapisz.