Wprowadzanie surowców

Aby wprowadzić bazę surowców na listę, należy wejść w zakładkę Magazyn -> Lista surowców.

1. Czy jest aktywny - odznaczenie tej opcji powoduje przeniesienie surowca do nieaktywnych (w dowolnej chwili można go stamtąd przywrócić)

2. Surowiec / Opakowanie / Inny - Wybieramy typ artykułu. Jeśli artykuł będzie użyty w recepturach to wybieramy 'Surowiec', Wybór 'Opakowanie' powoduje że artykuł w ten sposób oznaczony może pojawić się w recepturze (np. woreczek do chleba krojonego), będzie schodził dzięki temu ze stanu magazynowego po wykonaniu protokołu produkcji, ale nie będzie uwzględniany w sumie wagowej ciasta (znak minus przed ilością w recepturze). Pozostałe artykuły przechowywane na magazynie oznaczamy jako 'Inny'.

3. Nazwa surowca - maksymalnie 30 znaków *Uwaga - nie rozróżniamy w tym miejscu surowców ze względu na dostawcę, (tę funkcję spełni nam wprowadzanie zakupów do programu) chyba że te surowce trafiają do różnych receptur.

4. Skrót/Indeks - symbol danego surowca, używany przede wszystkim do komunikacji z zewnętrznymi programami.

5. J/M - Jednostka miary. Aby dodać więcej jednostek patrz artykuł: Infopiek Sprzedaż -> Wprowadzanie kartotek -> Inne kartoteki -> Jednostki Miary

6. Grupa surowców - istnieje możliwość dodatkowego pogrupowania surowców według samodzielnie stworzonych grup.