Korekta do wielu faktur za % od sprzedaży

  1. Dokumenty >Faktury  korygujące>Do dokumentu nierejestrowanego.
  2. Dodaj PROMOCJA (dodajemy nowy dokument).
  3. Podajemy datę dokumentu i wybiermay odbiorcę.

  1. Wybieramy faktury których dotyczyła będzie korekta, przycisk Wybierz faktury.

  1. Zanzaczamy faktury których dotyczyła będzie korekta, [F12]- Zapisz.

  1. Wpisujemy wartości netto w poszczególnych stawkach VAT.

  1. Zapisujemy przyciskiem [ESC]-Wyjście (lub ESC z klawiatury).
  2. Potwierdzamy czy chcemy zapisać dokument.

Drukowanie dokumetu za pomcą przycisku [F9]- Drukuj lub fukncyjny F9.