Korekta tylko ilości

  1. Dokumenty>Faktury korygujące>Tylko korekta ilości>Korekta do pojedyńczej faktury.
  2. Wybieramy fakture kórej dotyczyła będzie korekta (w widoku widać faktury z całego miesiąca, strzałkami jest możliwość zmiany miesiąca), zaznaczamy dokument (podświetla się na czarno).
  3. [Ins]- Dodaj, dodajemy korektę.
  4. Wpisujemy ilości w pole Zwrócono, po kliknięciu klawiszem ENTER na odpowiedniej pozycji.

  1. Zapisujemy przyciskiem [ESC]-Wyjście (lub ESC z klawiatury).
  2. Potwierdzamy czy chcemy zapisać dokument.