Ustawienia ogólne programu

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy ustawić opcje globalne dla programu. Należy zalogować się jako Admin i wybrać zakładkę Administrator -> Ustawienia ogólne programu -> Opcje Programu. Ukaże się nam szereg zakładek: 

1. DOKUMENTY

a) Lista wyrobów przy wystawianiu dokumentów - wybieramy czy przy wystawianiu dowodów oraz faktur ma się pokazywać cała lista asortymentowa czy tylko wyroby posiadające cene dla danego kontrahenta

b) Włącz dynamiczne blokowanie okresu - po włączeniu tej funkcji i wpisaniu ilości dni program będzie blokował możliwość edycjii dokumentów które są starsze niż wybrana ilość dni (np 7 dni wstecz), dla użytkowników którzy w swoich uprawnieniach nają zaznaczone "Włącz zakaz modyfikacji (blokada okresu)". Użytkownicy będą mogli podejrzeć dany dokument ale nie będą mogli zapisać zmian.

c) Wprowadzanie ilości wyrobów poprzedzone klawiszem ENTER - należy zaznaczyć jeśli w nazwach wyrobów występują cyfry.

d) Podczas kopiowania dokumentów zerowanie ilości - użytkownicy mogą skopiować zamówienie z dowolnego dnia w historii ale będzie ono bez ilości (wymuszamy wpisanie zamówienia ręcznie)

e) Wyszukuj wyroby po nazwie skróconej - wyszukiwanie wyrobów po skrótach (w przypadku migracji z starszych programów DOS-owych użytkownicy przyzwyczajeni są do skrótów lub kodów asortymentowych). Przy włączonej opcji "Wprowadzanie ilości wyrobów poprzedzone klawiszem ENTER" i wyłączonym wyszukiwaniu kontekstowym można wprowadzać zamówienia i dowody na zasadzie podobnej jak wystawianie paragonu na kasie fiskalnej.

f) Dostęp do wpisu transportu przy wystawianiu zamówień - jeśli ta opcja jest włączona, jest możliwe wybranie kierowcy oraz trasy na zamóieniu, jeżeli nie - należy najpier zapisać zamówienia do dowodów dostaw.

g) Porządek zapisu zamówień i wydruku dDD - wybieramy według jakiej kolejności zamówienia mają się zapisać do dowodów dostaw, oraz według jakiej kolejności mają się drukować. Dostępne opcje: trasami, kierowcami, kolejnościa wprowadzania, kolejnością odbiorców. Kolejność odbiorców można dowolnie zmieniać w ustawieniach ogólnych programu aby uzyskać np. kolejność w jakiej magazynierzy potrzebują mieć ułożone dokumenty.

h) wzorce zamówień stosuj do DD oraz Faktur bezpośrednich - opreśla położenie przycisku "Kopia Grupowa" który pozwala za zapis zamówień z wcześniej zrobionego szablonu. Jeśli nie jest zaznaczona to "Kopia grupowa" jest dostępna przy wystawianiu zamówień do dowodów dostaw i zamówień do faktur bezpośrednich a jeśli zaznaczona to jest dostępna przy wystawianiu dowodów dostaw i faktur bezpośrednich.