Ustawianie roku obrotowego

  1. Logujemy się na użytkownika Admin.
  2. Zakładka admiNistrator > Ustawienia ogólne programu > Załóż nowy rok obrachunkowy.
  3. Podajemy rok jaki chcemy założyć‡ np. 2018 (program podpowiada przyszły rok, ważne żeby nie wpisać bieżącego roku, ponieważ może dojść do uszkodzenia bazy).
  4. Po utworzeniu nowego roku wychodzimy z programu.
  5. Logujemy się do programu  z datą 2018.01.01 (datę™ wpisujemy w pole data robocza)