Do dokumentu którego nie ma w systemie

  1. Dokumenty >Faktury  korygujące>Do dokumentu nierejestrowanego.
  2. [Ins]-Dodaj (dodajemy nowy dokument).

  • Podajemy datę faktury korygującej (pole "Data dokumentu"),
  • Podajemy datę dokumentu pierwotnego (pole "Data dokumentu"), datę zapłaty, numer faktury,
  • Wybieramy jakiego odbiorcyu dotyczy faktura,
  1. [Ins]-Dodaj (dodajemy towar z listy).
  2. Wpisujemy  pozycję przed korektą z faktury pierwotnej i po korekcie.

  1. Zapisujemy przyciskiem [ESC]-Wyjście (lub ESC z klawiatury).
  2. Potwierdzamy czy chcemy zapisać dokument.

Drukowanie dokumetu za pomcą przycisku [F9]- Drukuj lub fukncyjny F9.