Faktury bezpośrednie (FB)

  1. Dokumenty>Faktury bezpośrednie>Wystawianie FB (modyfikacje, wydruki) lub na ekranie główny przycisk FB
  2. Wybieramy na jaki dzień   strzałka w lewo lub w prawo zmienia datę, przycisk po środku pomiędzy strzałkami pokazuje kalendarz.

  1. [Ins] - Dodaj z listy wyszukujemy kontrahenta, zaznaczamy [Ent]-Wybierz lub dwukrotnym kliknięciem myszy przechodzimy do wypisywania dokumentu.

  1. Wpisywanie ilości odbywa się po zaznaczeniu kursorem wyrobu. Wyroby można wyszukiwać kontekstowo (wyszukuje po dowolnym słowie z nazwy wyrobu).

  1. Zapisujemy przyciskiem [ESC]-Wyjście (lub ESC z klawiatury).
  2. Potwierdzamy czy chcemy zapisać dokument.