Faktury zbiorcze (FZ)

  1. Dokumenty>Faktury zbiorcze>Wystawianie dokumentów zbiorczych.
  2. Ustawiam datę na jaki dzień wystawiamy faktury zbiorcze. Możemy ustawić opcje rozliczaj według okresów rozliczenia (ustawianych w kontrahentach) lub rozliczaj do daty rozliczenia (zbiera dokumenty DD i DZ do wskazanego dnia).

.

  1. [F12]-Dalej.
  2. Wybieramy okresy rozliczeniowe. 
  3. [F12]-Dalej.

  1. Wybieramy odbiorców, dla których wystawiamy faktury zbiorcze (domyślnie są zaznaczeni wszyscy odbiorcy), przyciski  plus zaznacza wszystkie dokumenty, minus odznacza wszystkie dokumenty, strzałka w dół zaznacza wszystkie dokumenty, od miejsca zaznaczonego kursorem w dół ekranu, strzałka w górę zaznacza wszystkie dokumenty od miejsca zaznaczonego kursorem w górę ekranu. Po zaznaczeniu kursorem i kliknięciu na przycisk  dla wskazanego kontrahenta możemy sprawdzić z jakich dokumentów utworzona będzie faktura zbiorcza.

  1. [F12]-Utwórz dokumenty zbiorcze.

  1. [F12]- Zatwierdź faktury.
  2. Faktury możemy drukować pojedynczo lub wszystkie (zaznaczanie faktur do wydruku - SPACJA zaznacza pojedyncze dokumenty lub przyciski  zaznaczają wiele dokumentów) po naciśnięciu przycisku [F9]-Drukuj.