Dowody dostaw (DD)

  1. Dokumenty>Dowody dostaw>Wystawianie DD (modyfikacje, wydruki) lub na ekranie głównym przycisk DD.
  2. Wybieramy na jaki dzień   strzałka w lewo lub w prawo zmienia datę, przycisk po środku pomiędzy strzałkami pokazuje kalendarz.

  1. [Ins] - Dodaj z listy wyszukujemy kontrahenta, zaznaczamy [Ent]-Wybierz lub dwukrotnym kliknięciem myszy przechodzimy do wypisywania dokumentu.

  1. Wpisywanie ilości odbywa się po zaznaczeniu kursorem wyrobu. Wyroby można wyszukiwać kontekstowo (wyszukuje po dowolnym słowie z nazwy wyrobu).

  1. Zapisujemy przyciskiem [ESC]-Wyjście (lub ESC z klawiatury).
  2. Potwierdzamy czy chcemy zapisać dokument.

W dokumencie mamy możliwość zmiany przydziału Trasy i Kierowcy oraz numeru Dostawy

Można też kopiować dokumenty z poprzednich dni - przycisk [F3]-Kopiuj. Wybieramy z jakiego dnia i z jakiej dostawy kopiujemy, klikamy na przycisk z dniem tygodnia . Można też skopiować z wybranego dokumentu klikając na przycisk,  wyświetli się lista dokumentów.