Promocje czasowe

  1. Kartoteki>Cenniki>Zmiana cen wyrobów.
  2. Wybieramy z listy cennik (enterem lub dwukrotnym kliknięciem).

  1. Na dole ekranu przycisk Promocje czasowe.

  1. [Ins] - Dodaj wpisujemy zakres dat obowiązywania promocji, wybieramy Wyrób z rozwijanej listy, wpisujemy cenę w pole C. Netto lub C. Brutto.
  • Promocja może być dla wybranego kontrahenta, który ma podpięty dany cennik - opcja zaznaczona Promocja dla kontrahenta (z listy wybrany kontrahent)
  • Zaznazczona opcja Promocja z najwyższym priorytetem zastępuje wszystkie ceny indywidulane dla kontrahenta (ustawione w kartotece kontrahenta)

 

 

Przycisk Dodaj grupowo daje możliwość ustawienia promocji czasowej dla wskazanych kontrahentów.

  1. Dodaj grupowo>Wybierz kontrahentów.
  2. Wybieramy kontrahentów z listy, zaznaczamy obok kontrahentów z listy, dla których ma obowiązywać promocja. 

  1. Wpisujemy zakres dat i cenę.
  2. [F12] - Zapisz