Zmiana cen w cenniku

  1. Kartoteki>Cenniki>Zmiana cen wyrobów.
  2. Wybieramy z listy cennik (enterem lub dwukrotnym kliknięciem).

  1. Wybieramy wyrób, klikamy na pozycję z ceną Netto lub Brutto (program sam przelicza wartość Brutto lub Netto, w zależności w której pozycji wbiliśmy cenę).  Do wyszukiwania wyrobów można użyć wyszukiwania kontekstowego (musi być zaznaczona opcja Wyszukiwanie Kontekstowe), lub na dole opcja Szukaj (skrót klawiaturowy Alt + A), można też wyszukiwać po kodach kreskowych - pole Kod (z prawej strony). 

  • Cenniki można też kopiować ( aby skopiować cennik musi on być pusty, po kliknięciu przycisku Kopiuj cennik program pyta czy wyzerować cennik, operacja jest nieodwracalna) opcja Kopiuj cennik. Wybieramy z jakiego cennika chcemy skopiować ceny.

  • Cenny można zmienić procentowo - przycisk Zmień proc. (do wyboru dwa warianty nalicznia cen od cenny netto lub brutto), w polu Zmień cenę o %  wpisujemy o ile % chcemy zmienić (np. wartość -5.00 zmniejszy cenę o 5%), można zmienić ceny dla wybranej grupy wyrobów wystarczy wskazać Grupę wyrobów.