Dodawanie Cennika

  1. Kartoteki>Cenniki>Lista cenników.

  1. [Ins] - Dodaj wpisujemy nazwę cennika

  1. [F12] - Zapisz
  2. Popraw możemy zmienić nazwę cennika wcześniej już utworzonego.
  3. X [Del] - Usuń kasuje cennik.
  4. [F9] - Drukuj drukuje cennik.