Zmiana numeru konta bankowego

Uprawnienie do zmiany konta bankowego  ma tylko Administrator.

  1.  Logujemy sie do programu jako Admin.
  2. admiNistrator>Ustawienia ogólne programu>Dane firmy.
  3. Prawy przycisk myszy na polu Konta bankowe firmy.

  1. Możemy dodać konto klikając - przycisk [Ins] - Dodaj lub zmienić numer konta bankowgo już istnejącego - klikamy przycisk [Ent] - Wybierz.
  2. X [Del] - Usuń  konto możemy usunąć jeśli nie jest ono ustawione w odbiorcach.

  1. Wprowadzamy: Nazwę banku i numer konta.

  1. Zapisujemy [F12] - Zapisz