Eksport danych JPK

 1. zEstawienia>Rejestr sprzedaży (podajemy daty za jaki miesiąć robimy rejestr).
 2. Wykonaj (F12) generuje się rejestr sprzedaży.
 3. Generujemy plik JPK z rejestru sprzedaż, przyciskiem JPK .

 1. Wychodzimy z rejestru sprzedaży.
 2. * Następnie robimy rejestr zakupów.
 3. * Magazyn>Rejestr zakupów VAT (podajemy za jaki miesiąc), F12 ZapiszPrzyciski JPK (jeśli rejestr był wcześniej generowany  naciskamy Wyczyść JPK) 
 4. Zakładka Obsługa>Eksport danych>JPK

 1. Jeśli jest to nasz pierwszy eksport uzupełniamy pola danymi firmy: Województwo, Powiat, Gmina, Kod urzędu, Poczta, Numer budynku, lokalu.
 2. W polu Pargony fiskalne podajemy wartość sprzedaży z urządzeń fiskalnych zsumowaną ze wszystkich raportów miesięcznych w określonych stawkach VAT. (jeśli taką sprzedaż prowadzimy).
 3. Wykonaj.
 4. Plik zapisuje się w podanej ścieżce (można zmienić klikając na przycisk).

 * Jeśli wprowadzamy zakupy do systemu Infopiek