Jednostki miary

W celu edycji lub dodania jednostek miar należy wybrać zakładkę Kartoteki -> Inne kartoteki -> Jednostki wagi wyrobów.

Przycisk [Ins] - Dodaj - dodanie nowej jednostki miary

Przycisk [F2] - Popraw - poprawia istniejącą jednostkę miary

Na powyższej grafice widać dwukrotnie wprowadzoną jednostkę 'Sztuka'. Sztuka pisana wielkimi literami nie jest podzielna więc wyroby mające tą jednostkę można wpisywać na zamówienie, zwrot oraz sprzedawać w sklepie z terminalem POS jedynie w ilościach całkowitych np 1, 3, 7. Sztuka pisana z małej litery jest podzielna czyli jest możliwe wpisanie ilości z ułamkiem w formie dziesiętnej np. 0,25;  1,5;  4,15.

Aby zmienić podzielność jednostki należy wybrać  tą jednostkę, nacisnąć [F2] - Popraw i zaznaczyć opcję 'Czy jednostka jest podzielna'.

Wszystko zatwierdzamy przyciskiem [F12] - Zapisz