Kartoteka VAT

W celu edycji lub dodania kartoteki VAT należy wybrać zakładkę Kartoteki -> Inne kartoteki -> VAT. 

Przycisk [Ins] - Dodaj - dodanie nowej stawki VAT

Przycisk [F2] - Popraw - poprawia istniejącą stawkę VAT

*UWAGA - w przypadku sklepów działających na terminalach POS symbol literowy stawki fiskalnej musi się zgadzać z kartoteką stawek VAT w urządzeniu fiskalnym (drukarce paragonów lub kasie fiskalnej). Zmiana Symbolu lub wartości numerycznej stawki może spowodować zablokowanie towarów do sprzedaży (operacja nieodwracalna) przez urządzeie fiskalne, lub sprzedaż towarów ze stawką inna niż obowiązująca, co grozi sankcjami ze strony Urzędu Skarbowego